REGULAMIN LAWENDOWYCH WEEKENDÓW W LAWENDOWEJ SIWIANCE

REGULAMIN LAWENDOWYCH WEEKENDÓW W LAWENDOWEJ SIWIANCE

Rozdział 1

WSTĘP, GODZINY OTWARCIA

 1. Lawendowe Weekendy odbywają się w soboty i niedziele lipca.
 2. Pole lawendy jest otwarte w godzinach 12:00 – 18:00
 3. Wstęp bezpłatny
 4. Lawendowa Siwianka organizuje warsztaty z wykorzystaniem lawendy. Oferta oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej Lawendowej Siwianki.

Rozdział 2

ZASADY ZWIEDZANIA POLA LAWENDY

 1. Wstęp na pole jest bezpłatny
 2. Na terenie Lawendowej Siwianki znajduje się bezpłatny, niestrzeżony parking.
 3. Na terenie Lawendowej Siwianki znajduje się bezpłatna toaleta.
 4. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego, ani przeszkadzać zwiedzającym.
 5. Na teren Lawendowej Siwianki psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy.
 6. Osoby wprowadzające zwierzęta zobowiązane są do sprzątania po nich oraz pilnowania, aby nie niszczyły krzaków lawendy.
 7. Na terenie pola lawendy obowiązują następujące zakazy:
   1. Zrywania kwiatów lawendy oraz innych roślin
   2. Niszczenia roślin
   3. Biegania między rzędami lawendy
   4. Przeskakiwania przez rzędy lawendy
   5. Śmiecenia
   6. Pozostawiania dzieci do lat 12. bez opieki osoby dorosłej
   7. Spożywania alkoholu
   8. Wprowadzania psów bez smyczy

8. Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku złych warunków atmosferycznych zwiedzający będą proszeni o opuszczenie pola.

Rozdział 3 

REGULACJE KOŃCOWE

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Lawendowej Siwianki są zobowiązane do stosowania się do poleceń pracowników Lawendowej Siwianki również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.
 2. Wejście na teren Lawendowej Siwianki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2022 r.